Op vrijdag 30 januari 2015 is de notariële acte gepasseerd, waarmee de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel verder gaan als ‘Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel’. Per 1 februari 2015 is deze vereniging van de zeven wijkgemeentes een feit. Lees verder ...

Nadere informatie bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Wim Kamphuis, of de voorzitter van de commissie Implementatie, de heer Kees Hol.

   
Dorpskerk De Hoeksteen De Nieuwe Westerkerk Schenkelkerk Ontmoetingskerk De Gaarde De Morgenster
Hervormde wijkgemeente Dorp-Middelwatering Protestantse wijkgemeente "De Hoeksteen" Hervormde wijkgemeente West Protestantse wijkgemeente Schenkel Hervormde wijkgemeente Schollevaar Protestantse wijkgemeente Oostgaarde Protestantse wijkgemeente "De Morgenster"
   

Kerkdiensten

Zondag 8 maart 2015
Woensdag 11 maart 2015 Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 15 maart 2015

Vespervieringen in de 40-dagentijd
Thema: "Cruciale woorden" - info
Op zaterdag om 19:00 uur
Op 21 en 28 februari en 7 maart in "De Gaarde"
Op 14, 21 en 28 maart in "De Hoeksteen"

Week van gebed voor de eenheid van de christenen
Thema: ‘Dorst' - 17 t/m 25 januari 2015 - info
YouTube film met impressies van 2014: klik hier

SOCULO: uitzending van kerkdiensten en andere kerkelijke programma's via de Lokale Omroep Capelle

   
Kerknieuws is het gezamenlijke kerkbkad van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel. Het verschijnt eens per 2 à 3 weken, behalve in de zomer. Informatie: klik hier.
   

Taizé-vieringen: Taizé aan den IJssel - elke 2e zondag (of zaterdag) van de maand on 19:00 uur - zie poster

Taizé landelijk: http://www.taize.nl/

Officiële website van Taizé: http://www.taize.fl/nl

   
Denk mee over de toekomst van de kerk
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
   
Stichting HIP

Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De diaconie van diverse wijkgemeenten in Capelle participeren ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden! Kijk voor meer informatie op www.stichtinghip.nl.

 
Dorpskerk Hervormde Wijkgemeente "Dorp-Middelwatering" Kerkgebouw "Dorpskerk"
Kerklaan 2

Internet

De Nieuwe Westerkerk Hervormde Wijkgemeente "West"
Kerkgebouw "De Nieuwe Westerkerk"
Valeriusrondeel 670
450.83.89

Internet

Ontmoetingskerk Hervormde Wijkgemeente "Schollevaar" Kerkgebouw "Ontmoetingskerk"
Zevensprong 4

Internet

De Hoeksteen

Protestantse wijkgemeente "De Hoeksteen"

Kerkgebouw "De Hoeksteen"
Rivierweg 15
450.51.41

Preekrooster
Internet

Uitzending kerkdiensten

De Morgenster

Protestantse wijkgemeente "De Morgenster"

Kerkgebouw "De Morgenster"
Spoorlaan 2
442.11.27

Internet

Schenkelkerk

Protestantse wijkgemeente "Schenkel"

Kerkgebouw "Schenkelkerk"
Bermweg 29b
450.78.68


Internet

De Gaarde Protestantse wijkgemeente "Oostgaarde" Kerkgebouw "De Gaarde"
De Vallei 2
450.86.78

Internet

 

Ziekenhuizen / verpleeghuizen
 

IJsselland Ziekenhuis

Kerkdienst in de Eudokiazaal (B1)

Preekrooster
Internet

  Verpleeghuis Rijckehove Kerkdienst in de Muziekhof (grote zaal)

Preekrooster
Internet

Deze portaalsite is tot stand gekomen op verzoek van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige vermelding van de gegevens, nog verantwoordelijk voor de inhoud van de doorgelinkte sites.

Met vragen of opmerkingen betreffende de site kunt u mailen naar de WebMaster.

Laatst gewijzigd: 19-