Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Het verschijnt eens per 2 à 3 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 21,50 per jaar (prijs 2018) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 61,55 per jaar (2018). Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Hoofdredactie
Dhr. A. M. Alblas, 4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 4508516, Harry@deGrootCapelle.nl

Algemeen reacteur (wnd.) en bureauredactie
Dhr. W. Stout, 4510597, wimenlydastout@telfort.nl

Abonnementenadministratie
Mw. C. van Wingerden-Arends, 4502478, aavanwingerden@planet.nl

Penningmeester en advertenties
Mw. I. Lekransy, 4517634, ine.lekransy@gmail.com

Aanleveren kopij: uiterlijk op woensdag 20.30 uur in de week voorafgaande aan de week van verschijnen bij de wijkredactie voor het wijknieuws of de algemeen redacteur voor algemeen nieuws.

Laatst gewijzigd: 31-jan-18