• Kerk
  • Wit
  • Orgel
Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen.

Wij zijn een kleine gemeente.
Maar wel enthousiast.
Gelukkig horen we vaak dat de sfeer in de gemeente zich kenmerkt als: open, hartelijk en gastvrij.
Dat moet ook wel want er staat met grote letters op ons kerkgebouw: welkom. Dat staat er niet zomaar; wij geloven dat Jezus Christus ons leert dat bij God ieder mens welkom is. Dat welkom delen we graag en daarom is het ons doel een gastvrije gemeente zijn voor iedereen ongeacht achtergrond huidskleur of geaardheid.
Wij hebben ook een Mission Statement. Lees meer

Agenda
Zondag 10:00 uur De kerkdeuren zijn weer open (Uw komst naar De Hoeksteen moet wekelijks opnieuw voor vrijdag 12.00 uur gemeld zijn. aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl of via de telefoon van De Hoeksteen 010-4505141 op vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur).

Actueel

De wijkkerkenraad heeft besloten om de kerkdeuren weer open te stellen voor een kerkdienst.
Het zal wennen zijn, u moet zich vooraf aanmelden, er zijn strikte regels, u krijgt een plaats toegewezen en gemeentezang wordt sterk afgeraden.
Lees hier het uitgebreide protocol. Wilt u hier goed kennis van nemen en deze regels ook in acht nemen?
.
Diaconaal Informatie Punt.

Een luisterend oor en een helpende hand van mens tot mens, van hart tot hart. De wereld van vandaag is zo ingewikkeld dat het soms moeilijk is de juiste weg er in te vinden. Voor wie moeite heeft….. Lees meer

Kinderclub De Hoeksteen .

Wanneer is het?
Iedere woensdag (uitgezonderd de schoolvakanties) van 14:00 uur tot 15:30 uur.
Voor wie is het?
Voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar en omdat we de veiligheid in het oog willen houden kunnen er maximaal 10 kinderen i.v.m. de corona.
Wat doen we?
Er wordt geknutseld aan de hand van een thema of een mooi verhaal uit de bijbel verteld of uit een andere traditie; spelletjes doen, we zijn samen bezig in een goede sfeer met respect voor elkaar.
Ouders die mee willen helpen op de middagen zelf zijn van harte welkom!

Liturgische kleden.

Tekst van A.M. van der Wilt op zondag 24 maart 2019 bij het in gebruik nemen van de antependia
PKN De Hoeksteen Capelle aan den IJssel 2019
Uitleg over het kunstwerk zoals verteld tijdens de kerkdienst bij de ingebruikname van de liturgische kleden Lees meer

Jubileumboekje
Ter gelegenheid van 50 jaar De Hoeksteen is in 2018 een boekje uitgebracht met diverse herinneringen en een beschrijving van de kerk als gebouw. Dit boekje is nog te bestellen voor € 9,95 op: aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl
U krijgt dan een e-mail over de wijze van bestellen en betalen. Voor mensen van buiten Capelle komen er porto en verpakkingskosten bij.

Taizé vieringen 2020-2021
Ook dit seizoen worden een aantal Taizé-vieringen gehouden in diverse kerken. Zie voor tijden en plaatsen de folder.
Informatie over het abonneren op de nieuwsbrieven uit Taizé vindt u op deze pagina. Lees meer ...

Wetenswaardigheden

Beleidsplan
De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2022 vastgesteld. Lees dit beleidsplan hier.

Gedenkstenen
Klik op de foto voor een vergroting Een van de architecten van de Hoeksteen, Arie Stout uit Ridderkerk, heeft vorm gegeven aan twee open handen. Deze handen symboliseren de handen van God aan wie wij de overledenen overdragen.
Wanneer een gemeentelid overleden is wordt er in de kerkdienst van de zondag daarop een witte steen met de betreffende naam in deze handen gelegd.
Deze witte steen is een verwijzing naar Openbaring 2:17
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we al onze overledenen door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Voor deze dienst is ook de naaste familie uitgenodigd. Na afloop van de dienst worden steen en kaars aan de familie gegeven.
In 2021 valt deze zondag op 21 november.

Klik op de foto voor een vergrotingStiltecentrum
In de kerkzaal is een plekje ingericht dat uitnodigt er te gaan zittenen stil te worden. Er kan een lichtje aangestoken worden, er kan een gebed gelezen of in het boek geschreven worden.
Op vrijdagmorgen is de kerk open van 10:00 tot 12:00 uur en dan is er alle gelegenheid van deze stilteplek gebruik te maken.

Vorming & Toerusting
Wie vragen heeft over de Bijbel, over geloven of over het leven is uitgenodigd een mail te sturen naar de wijkpredikant. Zij neemt dan z.s.m. contact op. [Ds. Dora Hoekstra]

Geloofskoffertje.

Kinderen inwijden in het christelijk geloof, hoe doe je dat? En wanneer maak je er tijd voor?
Welke kinderbijbel kies je voor je kind? Wat is bidden eigenlijk en wanneer ….. Lees meer

Vrijdagmorgeninloop
Op vrijdagmorgen willen we een plaats van ontmoeting zijn. Er komen mensen van de voedselbank om hun pakketten op te halen. En er is een tafel waaraan een gastvrouw/heer koffie schenkt en een luisterend oor biedt. Wees welkom om elkaar te ontmoeten! De predikant is doorgaans op de vrijdagochtend vanaf 9:00 uur aan het werk in haar kamer in de Hoeksteen en iedereen die een luisterend oor nodig heeft mag haar storen. [Ds. Dora Hoekstra]

Stichting Hulp in Praktijk
Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De diaconie van onze wijkgemeente participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden! Kijk voor meer informatie op :www.stichtinghip.nl

Terug naar de beginpagina klik hier

Laatst gewijzigd: 6-apr-21