• Kerk
  • Paars
  • Orgel
Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen.

Wij zijn een kleine gemeente.
Maar wel enthousiast.
Gelukkig horen we vaak dat de sfeer in de gemeente zich kenmerkt als: open, hartelijk en gastvrij.
Dat moet ook wel want er staat met grote letters op ons kerkgebouw: welkom. Dat staat er niet zomaar; wij geloven dat Jezus Christus ons leert dat bij God ieder mens welkom is. Dat welkom delen we graag en daarom is het ons doel een gastvrije gemeente zijn voor iedereen ongeacht achtergrond huidskleur of geaardheid.
Wij hebben ook een Mission Statement. Lees meer

Agenda
  Geen agenda afspraken i.v.m. Coronavirus

Actueel

Hulp door de kerken in Coronatijd
Wat een bijzondere tijd beleven we met elkaar. Een tijd waar omzien naar elkaar nog belangrijker is dan anders, maar waarbij de maatregelen het niet makkelijk maken om naar elkaar om te zien. Lees hier verder
Corona-virus
Nu de regering de maatregelen heeft aangescherpt willen we als kerk deze richtlijnen volgen. In de bijgaande nieuwsbrief leest u over het besluit dat het moderamen namens de wijkkerkenraad genomen heeft.
Deze maatregelen gelden voorlopig tot 6 april.
Lees de nieuwsbrief hier
.
Makiungu hospital
Op27 februari zijn Ineke en Marjolein weer thuis gekomen vanuit het Makiungu hospital in Tanzania.
Wilt u meer weten over deze reis ….. ….. Lees meer


Comeniuscollege
Klik op de foto voor een vergroting Op woensdag 12 februari was een zeer geinteresseerde 3 VWO klas van het Comeniuscollege te gast in de kerk. Zij kregen uitleg over o.a. de speciale symboliek die verwerkt zit in het kerkgebouw, over de sacramenten van doop en avondmaal. De leerlingen hadden zich goed voorbereid en van de gelegenheid om vragen te stelen aan de dominee werd goed gebruik gemaakt en zo is er in een uur tijds heel wat de revue gepasseerd aan vraag en antwoord. Een heel leuke ervaring!Diaconaal Informatie Punt.

Een luisterend oor en een helpende hand van mens tot mens, van hart tot hart. De wereld van vandaag is zo ingewikkeld dat het soms moeilijk is de juiste weg er in te vinden. Voor wie moeite heeft….. Lees meer

Kinderclub De Hoeksteen .

Wanneer is het?
Iedere woensdag (uitgezonderd de schoolvakanties) van 14:00 uur tot 15:30 uur.
Voor wie is het?
Voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar en omdat we de veiligheid in het oog willen houden kunnen er maximaal 20 kinderen komen.
Wat doen we?
Er wordt geknutseld aan de hand van een thema of een mooi verhaal uit de bijbel verteld of uit een andere traditie; spelletjes doen, we zijn samen bezig in een goede sfeer met respect voor elkaar.
Ouders die mee willen helpen op de middagen zelf zijn van harte welkom!

Liturgische kleden.

Tekst van A.M. van der Wilt op zondag 24 maart 2019 bij het in gebruik nemen van de antependia
PKN De Hoeksteen Capelle aan den IJssel 2019
Uitleg over het kunstwerk zoals verteld tijdens de kerkdienst bij de ingebruikname van de liturgische kleden Lees meer

Jubileumboekje
Ter gelegenheid van 50 jaar De Hoeksteen is in 2018 een boekje uitgebracht met diverse herinneringen en een beschrijving van de kerk als gebouw. Dit boekje is nog te bestellen voor € 9,95 op: aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl
U krijgt dan een e-mail over de wijze van bestellen en betalen. Voor mensen van buiten Capelle komen er porto en verpakkingskosten bij.

Taizé vieringen 2019-2020
Ook dit seizoen worden een aantal Taizé-vieringen gehouden in diverse kerken. Zie voor tijden en plaatsen de folder.
Informatie over het abonneren op de nieuwsbrieven uit Taizé vindt u op deze pagina. Lees meer ...

Wetenswaardigheden

Beleidsplan
De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2022 vastgesteld. Lees dit beleidsplan hier.

Gedenkstenen
Klik op de foto voor een vergroting Een van de architecten van de Hoeksteen, Arie Stout uit Ridderkerk, heeft vorm gegeven aan twee open handen. Deze handen symboliseren de handen van God aan wie wij de overledenen overdragen.
Wanneer een gemeentelid overleden is wordt er in de kerkdienst van de zondag daarop een witte steen met de betreffende naam in deze handen gelegd.
Deze witte steen is een verwijzing naar Openbaring 2:17
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we al onze overledenen door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Voor deze dienst is ook de naaste familie uitgenodigd. Na afloop van de dienst worden steen en kaars aan de familie gegeven.
In 2019 valt deze zondag op 24 november.

Klik op de foto voor een vergrotingStiltecentrum
In de kerkzaal is een plekje ingericht dat uitnodigt er te gaan zittenen stil te worden. Er kan een lichtje aangestoken worden, er kan een gebed gelezen of in het boek geschreven worden.
Op vrijdagmorgen is de kerk open van 10:00 tot 12:00 uur en dan is er alle gelegenheid van deze stilteplek gebruik te maken.

Vorming & Toerusting
Wie vragen heeft over de Bijbel, over geloven of over het leven is uitgenodigd een mail te sturen naar de wijkpredikant. Zij neemt dan z.s.m. contact op. [Ds. Dora Hoekstra]

Geloofskoffertje.

Kinderen inwijden in het christelijk geloof, hoe doe je dat? En wanneer maak je er tijd voor?
Welke kinderbijbel kies je voor je kind? Wat is bidden eigenlijk en wanneer ….. Lees meer

Vrijdagmorgeninloop
Op vrijdagmorgen willen we een plaats van ontmoeting zijn. Er komen mensen van de voedselbank om hun pakketten op te halen. En er is een tafel waaraan een gastvrouw/heer koffie schenkt en een luisterend oor biedt. Wees welkom om elkaar te ontmoeten! De predikant is doorgaans op de vrijdagochtend vanaf 9:00 uur aan het werk in haar kamer in de Hoeksteen en iedereen die een luisterend oor nodig heeft mag haar storen. [Ds. Dora Hoekstra]

Stichting Hulp in Praktijk
Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De diaconie van onze wijkgemeente participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden! Kijk voor meer informatie op :www.stichtinghip.nl

Terug naar de beginpagina klik hier

Laatst gewijzigd: 27-mrt-20